Historikk

Selskapet ble stiftet i 1984 som en maskinvareleverandør innen data og kontormaskiner. Salget gikk ikke bra og manglende lønnsomhet medførte at virksomheten ble lagt brakk.

I 1994 ble selskapet kjøpt opp og omformet til et maskin- og programvarehus. Selskapet har siden da produsert programvareverktøy for diverse bransjer, drevet konsulentvirksomhet innen datatjenester samt vært leverandør av datautstyr til bedriftsmarkedet.
Isolerglassindustrien i Norge, Island, Finland og Sverige er per i dag hovedkunde med hensyn til programvareverktøy.
SK Data as startet programmering ved hjelp av programmeringsverktøyet MS FoxPro, Borland Turbo Basic, MS Access, MS Visual FoxPro samt Btrieve. I dag utvikles programvaren ved hjelp av plattformen Visual Studio.net, der hovedspråket er C# og ASP.net. Kommunikasjon med databaser gjøres via ADO.net og som standard database brukes MS SQL 2000 eller MSDE. Noen applikasjoner bruker også MS Access som database via ODB. Gjennom utviklingsarbeidet er det blitt ferdigimplementert en del standardprodukter. Felles for alle er en nær databasetilknytning og dynamisk kundetilpassing.