Hovedplattformen er PrePlan  (PPM). Dette er en grunnplattform for administrasjons- og planleggingsverktøy for produksjonsbedrifter.

Som plattform har den vist sin styrke ved at både isolerglassbransjen og andre bransjer finner den meget god som sitt verktøy.

PPM ivaretar alt fra tilbud, salg og ordrebehandling, via planlegging og produksjon til etterarbeide og kan tilrettelegges følgende områder uten for stor omlegging:

• Isolerglassproduksjon (allerede tilrettelagt)
• Trevirkeproduksjon
• Plastproduksjon
• Steinproduksjon

For alle fabrikker som driver en produksjonslinje som er tilsvarende kan PPM tas i bruk.
APPS
er moteordet, og vi har derfor også sett på disse systemene. Pr nå har vi bare en app lagt ut på Microsoft Store og GooglePlay.

Sleep Journal
Søvndagboken er utviklet for at man skal holde styr på hvordan man sover og aktivitetene rundt dette med å sove.
Dette kan hjelpe deg med å finne en forklaring selv, eller du kan vise det til legen din.

Søvndagboken i denne utgaven er ikke et medisinsk instrument, men en enkel måte for deg å registrere søvnmønsteret ditt. Smarttelefoner, treningsbånd, eller smartklokker er heller ikke nøyaktige nok. Men, dine registreringer kan allikevel være nøyaktige nok dersom du bruker Søvndagboken.

Ingen papirer, eller spørsmål. Bare klikk eller trykk.
Organize Review Manage

Lar deg organisere, evaluere og styre produksjonen av f. eks. maskiner. Du har en totaloversikt over alle deler du trenger, leverandører, plassering, mengde osv. I tillegg til kostnader, leveringstider har du også den totale oversikten over hva som skal produseres, hvilke deler som kreves og når. Videre inneholder ORM oversikt over eksterne varelager med f. eks. vedlikeholdsdeler og vedlikeholdsrutiner, både planlagte og akutte.
Ved hjelp av alle disse dataene får du også en oversikt over hva som er bra, og hva som ikke er bra. Både kvaliteten på deler, leverandører, produksjon, drift og vedlikehold.

Systemet er utviklet i samarbeid med SkalaMaskon as.
AquaFarm
Dette er vår plattform for styring, analyse og drift av systemer for genetisk dokumentasjon og testing på fisk i oppdrett.

Vi har utviklet dette systemet i samarbeid med Aquagen as
Tilbakerapportering i mange sammenhenger er av stor viktighet. Det være seg rapportering av feil, mangler, vedlikehold og drift av bygninger, produksjonslinjer, leveranser, osv.

Sammen med Prosjektutvikling Midt-Norge as har SK Data as utviklet systemet eRapport.

Opprinnelig var dette ment som et rapporteringssystem for feil og mangler ved bygninger, men konseptet har vist seg å kunne brukes i nesten alle sammenhenger der kommunikasjon og rapportering er ønskelig. Ved enkle tilpassinger og tekstendringer kan eRapport brukes til loggføring, saksbehandling, brukerforum osv. i tillegg til sitt opprinnelige bruksområde
.
Systemet er web-basert med C#, ASP.net og MS SQL 2000 som plattformer. Foruten oversikten over rapporteringsgrunnlaget inneholder eRapport en kommunikasjonsmodul basert på e-post og SMS og en økonomimodul med timeregnskapsmulighet som kan baseres på prosjekter.. Skalerbarheten er meget stor og dersom SQL serveren brukes fult ut skulle det gi ca 30 000 samtidige brukere til en hver tid som øvre grense.