SK Data as tilbyr følgende tekniske tjenester:

Installasjon
Vi kan ta oss av installasjon av en CD spiller, eller vi kan installere en komplett IT løsning for bedriften. Intet oppdrag er for lite, og intet oppdrag er for stort.

Nettverk
SK Data as kan levere og installere nettverk basert på dagens standarder både for telefoni og /eller data.

Drift
Mange av våre kunder har tegnet en driftsavtale med SK Data. Dette er i korte trekk en avtale hvor vi tar oss av alle driftsoppgaver, foretar jevnlige besøk, garanterer utrykningstid ved problemer, tilbyr fjerndrift, foretar en løpende vurdering av bedriftens IT løsninger, etc. Avtalene skreddersys for bedriftens behov, og gir i korte trekk de samme fordeler som en egen IT avdeling.

Oppgraderinger
Alt IT utstyr vil jevnlig ha behov for oppgraderinger av maskin eller programvare. Vi kan ta oss av dette, enten i form av enkelt oppdrag, eller som en del av en driftsavtale.

Web Løsninger
Vi kan også tilby gode løsninger for din bedrifts nettsted. Alt fra enkle statiske sider, til dynamiske med databaseløsninger bygget på Micfosoft .net plattformen.

Andre konsulenttjenester
Om bedriften har andre behov enn overnevnte, ta en telefon til oss, det er godt mulig at vi kan hjelpe dere.