SK Data as
skal gjennom sin kompetanse søke å ligge i forkant av utviklingen av programvare i Norge, og Skandinavia. Gjennom nært samarbeid og sterke kundebånd skal vi utvikle programvareverktøy basert på det siste innen database- og programmeringsteknologi. Ved hjelp av dette vil vi søke mot å bli en velrenommert samarbeidspartner i alle regioner vi markedsføres
Formål
§2 Selskapet har til formål å drive handel, konsulentvirksomhet og service innen kontor og data, utvikling og salg av produkter, herunder deltagelse i andre selskaper med samme eller lignende formål.